Obec Jenkovce
ObecJenkovce

Materská škola

Matersá škola

 Materská škola Jenkovce

 Riaditeľka             Iveta Kováčová

 Učiteľka                Iveta Timková

 Kuchárka              Monika Molnárová

Obec Jenkovce

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Jenkovce, 072 52 Jenkovce 210

Kategória voľného pracovného miesta: 1 učiteľ /-ka materskej školy

Kvalifikačné predpoklady: min. úplne stredné vzdelanie s maturitou

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Predpokladaný nástup do zamestnania: september 2021

Platové podmienky: v zmysle platnej úpravy

Požadované doklady:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

  • doklady o vzdelaní (overené kópie),

  • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,

  • štruktúrovaný profesijný životopis,

  • kópie o absolvovaní ďalšieho vzdelávania,

  • čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti,

  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. (nie staršie ako 3 mesiace);

  • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 31. augusta 2021 do 12:00 hod na adresu:

Obec Jenkovce

072 52 Jenkovce 210

 

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania učiteľ v MŠ neotvárať“.

 

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na obálke.

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.

 

 

 

V Jenkovciach, 25. 08. 2021                                                    Ing. Jaroslav André

                                                                                                       starosta obce, v.r.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Dátum a čas

Dnes je piatok, 27.5.2022, 14:07:09

Aktuálne počasie

dnes, piatok 27. 5. 2022
slabý dážď 24 °C 12 °C
sobota 28. 5. slabý dážď 19/8 °C
nedeľa 29. 5. slabý dážď 12/6 °C
pondelok 30. 5. slabý dážď 13/8 °C